Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำรายา ภายใต้โครงการ “สำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทย” ที่วัดและสถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

  1. วัดโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  2. วัดสุวรรณพัตร บ้านดอนบม ตำบลหนองเเสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  3. วัดโพธิ์ศรีหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  4. วัดอัมพวัน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  5. บ้านพักอาศัยคุณทิวา นันทะสิงห์ บ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  6. วัดทองนพคุณ บ้านหมากค่า ตำบลแกดำ อำเภอเเกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  7. วัดราชพฤกษ์สิงขร บ้านขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ในการลงพื้นที่คณะทำงานได้ทำการสำรวจเอกสารตำรายาพร้อมทั้งเอกสารโบราณต่างๆ ได้ขออนุญาตนำเอกสารเหล่านั้นมาถ่ายภาพดิจิทัลและจัดทำทะเบียนเอกสาร เพื่อจะนำข้อมูลจากการสำรวจบันทึกลงในระบบ GIS เก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป

ภาพข่าว : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …