Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน  วัดศรีธาตุ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบเอกสารใบลานและเอกสารโบราณเป็นจำนวนมาก จำนวนกว่า 100 มัด ซึ่งทางกลุ่มงานฯ ได้ทำความสะอาดเอกสารโบราณ ตู้คัมภีร์ใบลาน  ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าห่อคัมภีร์ใหม่ ดิจิไทซ์เอกสารใบลานเพื่อการอนุรักษ์และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเอกสารโบราณ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล ก่อนนำไปบันทึกในระบบจัดการฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน GIS  ในการลงพื้นที่ได้รับอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ / ข่าว – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …