Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานะภาพเอกสารใบลาน ณ วัดสว่างบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  เนื่องจากทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้สำรวจพบเอกสารใบลานจำนวนหนึ่ง จึงได้ประสานทางกลุ่มงานให้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานะเอกสารใบลาน จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารใบลานจำนวน 57 มัด 456 ผูก และได้ทำการอนุรักษ์เอกสารโบราณโดยการทำความสะอาด และการห่อคัมภีร์ใบลาน รวมถึงการเก็บข้อมูลเอกสารโบราณลงทะเบียนเบื้องต้นด้วยระบบGIS เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และสืบค้นข้อมูล มีประชาชน นิสิตนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่บ้านบัวมาศให้ความสนใจและร่วมบริจาคผ้าไหม ผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในการห่อคัมภีร์ใบลาน และร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมบัติของชุมชนบ้านบัวมาศต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …