Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ  สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล วัดบูรพาราม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล วัดบูรพาราม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำรายา ภายใต้โครงการ “สำรวจ ทำสำเนาดิจิทัลและปริวรรตเอกสารโบราณตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทย” ณ วัดบูรพา บ้านหนองโน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ทางกลุ่มงานฯ ได้ทำการสำรวจเอกสารตำรายาพร้อมทั้งเอกสารโบราณเรื่องอื่นๆ ที่ปรากฏในวัดด้วย จากการสำรวจพบตำรายาจำนวน 2 ผูก ซึ่งทางกลุ่มงานได้ขออนุญาตถ่ายภาพสำเนาดิจิทัลตำรายาทุกฉบับแล้ว ในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทางกลุ่มงานฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

 

ภาพ – พัชรินทร์ ประทุมชาติ

ข่าว – นัฐพงษ์ ภูภักดี

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …