Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ

สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ออกสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำโขง ดังนี้
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 เส้นทางจังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2560 เส้นทางจังหวัดเลย-หนองคาย-นครเวียงจันทร์ แขวงเวียงจันทน์
ชนะคาม-ปากลาย-แก่นท้าว ประเทศ สปป.ลาว
วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 เส้นทางจังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร
นครเวียงจันทร์ แขวงเวียงจันทน์ ชนะคาม-ปากลาย-แก่นท้าว ประเทศ สปป.ลาว

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …