Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารโบราณบ้านกู่กาสิงห์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารโบราณบ้านกู่กาสิงห์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลเอกสารใบลาน ณ วัดสว่างอารมณ์กู่ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดแบ่งหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับสำรวจข้อมูลภาพพระเวสสันดรชาดก ของเหม เวชกร เพื่อจัดทำทะเบียนและจะนำข้อมูลชุดนี้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของชุมชน โดยมีเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์กู่ พร้อมด้วยนายอำคา แสงงาม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกู่กาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ และชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

จากนั้นนายบัวลอง แพงวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำชมโบราณสถานกู่กาสิงห์และกู่โพนระฆัง จากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบัว เป็นผู้นำชมแหล่งโบราณคดีต่างๆ อาทิ กู่เมืองบัว วัดปทุมคงคา และคูเมืองโบราณ เป็นต้น

ข่าว – นัฐพงษ์ ภูภักดี
ภาพ – พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …