Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 มกราคม 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ เป็นประธานที่ประชุม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด และโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมหารือและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากรของสถาบันฯ และผู้ร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …