Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ. ศาลาโฆษะอนุสรณ์ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง จังหวัดขอแก่น  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางทองทรัพย์ แก้วจุมพล มารดา ของนางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัยชำนาญการ  ที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งนำโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …