Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ชั้น 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์ผู้อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ภายในงานประกอบ การทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน

 

 

ภาพ/ข่าว: ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …