Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วม “สภากาแฟ” ส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วม “สภากาแฟ” ส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม “สภากาแฟ” ส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม  โดยนางสาวศิริประภา บุญอ่อน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการได้เข้าร่วมกิจกรรม  และนางนิ่มนวล จันทรุญ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะแบง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยที่ทางสถาบันวิจัยศิลปะฯได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและจำหน่าย และยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว/นิ่มนวล จันทรุญ

ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …