Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”     

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดประชุมโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก”     

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  โดย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับผู้เข้าประชุม และร่วมหารือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โอกาสนี้ มีผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา

ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …