Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำรายา ภายใต้โครงการ “สำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทย” ณ วัดป่าดอนหนาด บ้านดอนนา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ทำการสำรวจเอกสารโบราณตำรายาพร้อมทั้งเอกสารโบราณเรื่องอื่นๆ ที่มีอยู่ในวัดด้วย จากการสำรวจพบเอกสารเกี่ยวกับตำรายาจำนวน 26 ผูก และได้ขออนุญาตนำเอกสารตำรายาเหล่านั้นมาถ่ายภาพดิจิทัล เพื่อจัดทำทะเบียนเอกสารและนำข้อมูลบันทึกลงในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป

 

ภาพ – พัชรินทร์ ประทุมชาติ

ข่าว – นัฐพงษ์ ภูภักดี

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …