Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมการประชุมกับนายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารโรงเรียนมิตรภาพ  ในการกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดทำขึ้นจำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ การมัดย้อมสีธรรมชาติ ศิลปะลายรดน้ำ และการอ่าน-เขียนอักษรโบราณอีสาน เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรมและวัตถุประสงค์หลักสูตร

 

ภาพ / ข่าว นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …