Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศูนย์ศึกษาคัมภีร์โบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศูนย์ศึกษาคัมภีร์โบราณ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ และบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากศูนย์ศึกษาคัมภีร์โบราณ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ จำนวน 7 ท่านและได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกคัมภีร์ใบลาน เพื่อนำมาปริวรรตถ่ายถอดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ในการสร้างฐานข้อมูล เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา แก่นักวิชาการ นิสิตและผู้สนใจทั่วไป

 

ข่าว : นายโกสิต ศรีโนรินทร์,นายนัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ : นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …