Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / วันอนุรักษ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561

วันอนุรักษ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ในหัวข้อ “ใบลาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ บรรยายในหัวข้อ “ใบลาน : เรียนรู้ สืบสาน มรดกไทย” ตามด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ได้สอนการอ่าน เขียนอักษรไทยน้อย ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

 

ข่าว/ภาพ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

 

 

Check Also

พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 …