Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญวันสถาปนาครบ 34 ปี

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญวันสถาปนาครบ 34 ปี

เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ  34 ปี  จากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีสวัสดิ์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ในวันเดียว อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …