Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดชัยศรีมงคลวนาราม ร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดชัยศรีมงคลวนาราม ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ภายใต้โครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดชัยศรีมงคลวนาราม บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 70 มัด 661 ผูก โดยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลแกสารโบราณที่พบ และได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านยางใหญ่ ในการทำความสะอาด จัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิม และนำข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป  ในการสำรวจเอกสารโบราณในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์วัดชัยศรีมงคลวนาราม และชาวบ้านยางใหญ่

ข่าว : นัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …