Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอเเกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ ร่วมกับกำนันจาก 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแกดำ ตำบลวังเเสง ตำบลมิตรภาพ ตำบลโนนภิบาล เเละตำบลหนองกุ้ง เเละประชาชนของอำเภอ ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เเละ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ ซึ่งการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้โครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประโยชน์แก่พ่อเเม่พี่น้อง ชาวอำเภอเเกดำ จังหวัดมหาสารคามต่อไป
ภาพ/ข่าว : เกริกกฤษณ์ โชคชัยรัชดา

Check Also

เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณาสำหรับเเเนวทางในการปรับปรุง "พิพิธภัณฑ์นครจำปีศรี"

เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบบูรณาสำหรับเเเนวทางในการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์นครจำปีศรี”

วันที่ 16 กันยา …