Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ภายใต้โครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน เพื่อเก็บข้อมูลบันทึกลงระบบ GISและเป็นข้อมูลในการศึกษาองค์ความรู้ต่อไปโดยได้ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีเอกสารใบลาน จำนวน 122 มัด 1,036 ผูก และ วัดศรีมงคล บ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีเอกสารใบลาน จำนวน 121 มัด 1,465 ผูก บุคลากรของกลุ่มงานฯ ได้จัดหมวดหมู่เอกสารใบลาน ทำความสะอาดพร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิม และจะนำข้อมูลที่สำรวจบันทึกลงในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป

 

นัฐพงษ์ ภูภักดี : ข่าว

พัชรินทร์ ประทุมชาติ : ภาพ

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19- …