Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลานตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน โดยบุคลากรได้ทำความสะอาด ห่อผ้าเอกสารใบลาน จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเอกสาร เข้าตู้ บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเอกสารโบราณ และนำข้อมูลบันทึกลงระบบฐานข้อมูล GIS โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจได้แก่

1.วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563   ณ วัดบ้านหนองบัวแดง บ้านหนองบัวแดง ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 66 มัด 946 ผูก

2.วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ วัดรัตนมานิตย์ บ้านหัวหมู ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 72 มัด 736 ผูก

ในการลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารโบราณ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้าน ในการอำนวยความสะดวกและความร่วมมือในการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง จึงขอกราบนมัสการขอบคุณและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ณัฐมน บุตรวิเศษ : ข่าว

พัชรินทร์ ประทุมชาติ : ภาพ

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …