Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะ ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะ ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน โดยมีการทำความสะอาด ห่อผ้าคัมภีร์ จัดเก็บเข้าตู้ จัดหมวดหมู่เอกสารใบลาน และเก็บรายละเอียดนำข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณ

โดยในวันที่ 22-23 มกราคม 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 96 มัด 601 ผูก

และในวันที 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วัดศิริมงคล บ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 67 มัด 475 ผูก

ในการลงพื้นที่ในครั้งนั้ ได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการสำรวจจากท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และชาวบ้านเป็นในพื้นที่อย่างดี

 

ข่าว : นพรัตน์ กาบบัวลอย

ภาพ : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …