Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระรณยุทธ์ กวิวงฺโส วัดยางสีสุราช บ้านยางสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเอกสารใบลานมาให้กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามช่วยตรวจสอบ

บุคลการกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ทำการตรวจสอบ ทำความสะอาด พร้อมจัดหมวดหมู่และลงทะเบียนจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 58 มัด 704 ผูก สมุดไทย 1 เล่ม จึงได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารโบราณที่พบ พร้อมทั้งห่อผ้าใหม่ที่ชาวบ้านบริจาคมา และนำข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณ ส่วนเอกสารโบราณทางวัดได้นำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดตามเดิม

 

ข่าว : นัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ : นัฐพงษ์ ภูภักดี

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …