Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่ง-รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ได้ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : FB MahasarakhamUniversity

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …