Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วย บุคลาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและบริวารต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์  คณะการท่องเทียวและการโรงแรม ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561  ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กำหนดให้หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมทางศาสนาโดยการร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ณ วัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วัด ชุมชน และหน่วยงาน และเป็นการให้บุคลากรได้ร่วมสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชน โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ภาพข่าว : บญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19- …