Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หน้าลานหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

กิจกรรมวันที่ 19 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น ณ หอพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก(ม.เก่า) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ลงจากหอพระเพื่อขึ้นสู่หอสรง เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวด วงกลองยาว -วงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงทางด้านวงกลองยาวอีสาน และด้านดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านการแสดงดนตรีกลองยาวอีสาน และดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม

 

กิจกรรมวันที่ 20 เวลา 09.00 – 12.00 น. แห่ขบวนน้ำสรง ต้นดอกไม้ จากคณะหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขบวนจากบริเวณ ห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินขบวนเข้าภายในงาน ประกอบพิธีถวายน้ำสรง และต้นดอกไม้ ประกอบพิธีทักษิณานุปาทาน ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จเททองพระพุทธกันทรวิชัยฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีต่อด้วยกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร

 

กิจกรรมวันที่ 21 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

 

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …