Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560

ร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 ท่าน ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
 
ทั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษียณอายุราชการ คือ นายฉลอง ไชยเมือง และเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ร่วมปฏิบัติราชการอีกทั้งยังได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ภาพ/ข่าว นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …