Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP

นักวิจัย รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP

เมื่อวันอังคาร ที่ 12  มิถุนายน 2561  นางนิ่มนวล จันทรุญ  และ ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามแนวทางคูปองวิทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ต่อคณะติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

ในการนี้นางสุวิมล อินทะเสน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ชี้แจงและการประเมินผลความก้าวหน้าในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการฯ  มีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมรายงานความก้าวหน้า จำนวน 15 โครงการ

 

ภาพ / ข่าว : นางนิ่มนวล จันทรุญ  และ ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเวันที่ 7 …