Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

ในการนี้  คณะอาจายร์และผู้เข้าอบรม คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้พาเข้าชม ห้องนิทรรศการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องผ้าอีสาน ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละห้องนั้นจะมีบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ค่อยให้คำแนะนำ

 

ภาพ/ข่าว: ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …