Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดพิธีรับและส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยได้จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการแก่ อาจารย์ทม เกตุวงศา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี เป็นประธานและพยาน ในการส่งและรับมอบงาน จากนั้นประธานได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งจนครบวาระ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ทม  เกตุวงศา ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงาน ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณ แก่ ผู้อำนวยการและอดีตผู้อำนวยการ

อาจารย์ทม เกตุวงศา ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตั้งแต่วันที 1 มีนาคม 2563

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ ได้พบปะบุคลากรและได้นำบุคลากร เข้ากราบสักการะพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เพื่อเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ ได้แสดงวิสัยทัศน์และมอบนโยบาย ในการเข้ามาดำรง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลาการในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานต่อไปตามปรัชญา  “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา/ภูวเมศฐ์ โรจน์จรัสวุฒิ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …