Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัยสถาบันฯ จัดกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์

นักวิจัยสถาบันฯ จัดกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563  นางนิ่มนวล จันทรุญ  นักวิจัยประจำสถาบันสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์ ณ บ้านเครือซูด ตำบลดงยาง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์และการเพิ่มเฉดสีผ้าจากการใช้น้ำสนิมเหล็กและน้ำปูนใสในการเปลี่ยนสี จากเปลือกต้นพฤกษ์  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมจำนวน 10 คน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจำนวน 6 คน

ในการอบรมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นพฤกษ์ในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มแม่ได้เข้าใจและตระหนักในการนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการย้อมสีผ้าและยังได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ว่าน้ำปูนใสจะทำให้สีย้อมเข้มสดใสขึ้นส่วนน้ำสนิมเหล็กจะทำให้สีเปลี่ยนจากแดงส้มเป็นสีเทา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพของชาวบ้านและคนในชุมชนด้วย

ภาพ/ข่าว : นางนิ่มนวล  จันทรุญ  และ นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …