Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิการบดีฯ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิการบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ. อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ  สาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …