Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยที่แต่ละหน่วยงาน มีองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อมาบูรณาการ ให้งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  สุพิน ไตรแก้วเจริญ

 

Check Also

ถ่ายทอดนโยบาย

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 …