Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2562  ดร.อัจฉรี  จันทมูล  นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะฯ  ได้ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษา  ชั้นปีที่  1  สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว – คอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จำนวน  22  คน  ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา  “ภาษาและวัฒนธรรม”  และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ดร.อัจฉรี  จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …