Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมงาน รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์

ร่วมงาน รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 15.09 น. อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นำบุคลากร เข้าร่วมงาน “รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯของพสกนิกรชาวไทย

 

จากนั้น ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา พร้อมร่วมติดหัวใจแห่งความภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลป …