Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ หอพระกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เพื่อให้หายเสนียดจัญไรต่างๆ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายจากป่วย ได้รับความตกใจหรืออกสั่นขวัญหายจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เคราะห์ร้ายเสียทรัพย์สินเงินทองเกิดถ้อยร้อยความ สัตว์หรือสิ่งของหายแล้วได้คืนมา พิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ”บางทีเรียกว่า “พิธีบายศรี” หรือ “บายศรีสู่ขวัญ” เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ คนไทยอีสานเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญที่มั่นคงพลังใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภาระกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย

 

ข่าว/ภาพ นายศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …