Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1  ณ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมมีการนำเสนอภาพรวมโครงการพระไตรปิฎกวิชาการ โดยพระมหาวรท กิตติปาโล หัวหน้าโครงการ และการพิจารณากำหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์ใบลาน ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อร่วมกัน  ด้านการสำรวจ อนุรักษ์และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน ตลอดจนด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้มี คณาจารย์และผู้แทน จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม และสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน

 

ภาพ : รศ. วีณา วีสพ็ญ, ปกรณ์ ปุกหุต และ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ
ข่าว : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงทะเบียนสถานภาพเอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 2-3 …