Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน

นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ  ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมศึกษาและออกแบบการทอผ้าฝ้ายแกมไหม เพื่อศึกษาโครงสร้างของเนื้อผ้า โดยนักวิจัยกำหนดและออกแบบโครงสร้างผ้าทอและกลุ่มดำเนินการทอผ้าตามรูปแบบที่ได้ออกแบบเพื่อทำเป็นผ้าต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์

จากนั้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นักวิจัยได้เข้าไปติดตามกิจกรรมการทอผ้าฝ้ายแกมไหมในกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง เพื่อควบคุมมาตรฐานการทอ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งทอ ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซึ่งจะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ทอเสร็จไปทดสอบตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย ใน คุณลักษณะ 10 ข้อ ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 3 ครั้ง 2. ความคงทนของสีต่อการซัก
  2. ความคงทนของสีต่อเหงื่อ 4. ความคงทนของสีต่อการขัดถู
  3. ความคงทนของสีต่อแสง 6. ความเป็น กรด-ด่าง
  4. ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ 8. โลหะหนัก
  5. Azo dyes 10. การขึ้นขนหรือเม็ด (pilling resistance)
  6. การกันรังสียูวี (UV protection

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบงและนักวิจัยจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาเลือกคุณลักษณะที่จะนำมากำหนดเป็นมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : นิ่มนวล จันทรุญ

 

Check Also

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเวันที่ 7 …