Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ปลูกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชการที่ ๙

ปลูกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชการที่ ๙

วันที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงาน

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ภาพ/ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …