Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะสัตวแพทยศาสตร์. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอน แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 ของเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ. โดยมี รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและข้อคิดในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานของคณะ/หน่วยงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Check Also

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ …