Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 200 คน

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …