Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มมส

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์  ในปีนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะศึกษาศาสตร์และกองทะเบียนและประมวลผล ในการจัดขวนแห่ผะเหวดและเจ้าภาพเทศน์ กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักบรรพ โดยอาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมขบวนแห่ผะเหวดสันดรไปยังสวนป่าศิลปวัฒนธรรม

จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และในวันที่ 5 มีนาคม 2563  เวลา 06.00น. อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน พร้อมฟังเทศน์สังกาสและเทศน์คาถาพันบาลี 1,000 พระคาถา โดยพระวิทยากร พระอาจารย์อุดล อคฺคธมฺโม วัดป่าดงเมือง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  ในเวลา 13.00น. ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอน (ต้นดอกเงิน) พร้อมทั้งร่วมฟังการเทศน์มหาชาติ (เสียงทำนองอีสาน) และจัดตั้งโรงทานบริการแก่ผู้ร่วมงาน

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง , บุญชู  ศรีเวียงยา
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …