Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ชาวสถาบันฯ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ชาวสถาบันฯ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวดในปีนี้  ทั้งนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมขบวนพิธีแห่ผะเหวดเข้าเมือง ในขบวนที่ ๔ คือกัณฑ์วนปเวสน์ โดยมีบุคลากรจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมขบวน

ต่อมาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ถวายต้นกัณฑ์หลอน และฟังเทศน์มหาชาติ ตลอดจนได้บริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น

 

ภาพ / ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเวันที่ 7 …