Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยอาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญประเพณ๊กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งมีการตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โอกาสนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้รวบรวมปัจจัยในการจัดทำต้นเงินเพื่อร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ และการจัดทำโรงทาน ส้มตำ และผัดหมี่ ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

โดยกฐินสามัคคีนี้ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ภาพ / ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …