Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิสิตกัมพูชา รายงานผลการศึกษาฯ ต่อ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นิสิตกัมพูชา รายงานผลการศึกษาฯ ต่อ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา เข้าไปรายงานผลการศึกษาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่นิสิตจำนวน 21 คน ได้เข้ามาศึกษาที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตกัมพูชา ที่สำเร็จการในหลักสูตรดังกล่าว ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

จากนั้นระหว่างวันที่ 12-14 ได้นำนิสิตเข้าศึกษาและเยี่ยมชมพระราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดศรีสรรเพชญ์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนันเชิงวรวิหาร เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทยที่สำคัญ และในวันที่ 15 กันยายน 2562  ได้ส่งนิสิตกลับ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี โดยสวัสดิภาพ เพื่อกลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

ภาพ/ข่าว  วัชระ พิมพ์จันทร์

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …