Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เอกสารวิชาการของหน่วยงานสถบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

 

ข่าว นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ นายแสงเทียน วงษาเวียง

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 …