Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญตักบาตรและจัดพิธีทำบุญรับโชคปี 2560

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญตักบาตรและจัดพิธีทำบุญรับโชคปี 2560

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญตักบาตรและจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ รับโชคปี 60

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ. หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป

ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. ได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้หายเสนียดจัญไรต่างๆ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายจากป่วย ได้รับความตกใจหรืออกสั่นขวัญหายจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เคราะห์ร้ายเสียทรัพย์สินเงินทองเกิดถ้อยร้อยความ สัตว์หรือสิ่งของหายแล้วได้คืนมา พิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ”บางทีเรียกว่า “พิธีบายศรี” หรือ “บายศรีสู่ขวัญ” เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ คนไทยอีสานเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญที่มั่นคงพลังใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภาระกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย

 

 

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …