Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพใบลาน ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน โดยได้สำรวจบันทึกรายละเอียด ทำความสะอาด จัดหมวดหมู่ และห่อผ้าใหม่แก่เอกสารใบลาน จากนั้นจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิม ในการสำรวจได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ วัดสระโบสท์ บ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ วัดสระพัง บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ จะได้นำข้อมูลไปบันทึกลงในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณต่อไป  ในการลงพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอุบาสก อุบาสิกาชาวบ้าน ในการอำนวยความสะดวกจนทำให้การสำรวจเละจัดทำบัญชีเอกสารโบราณ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

 

ข่าว – นายนัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ – นายพัชรินทร์ ประทุุมชาติ

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …