Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …