Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 …