Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมถวายต้นเงินและถวายเทียนพรรษาในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ร่วมถวายต้นเงินและถวายเทียนพรรษาในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.30 น.

ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรต่อไป

 

ข่าว/ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 …