Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป์(ฮูปแต้ม)สิมอีสานและศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในวัฒนธรรมผ้าห่อคัมภีรฺใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นได้นำนักศึกษาชมเอกสารโบราณ และผ้าห่อคัมภีร์ที่จัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ
ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …